31 Mayıs 2012 Perşembe

Haber ortakoy kingston

AK Parti ?l Ba?kanl??? g?revine se?ilen M.Fatih Y?ld?r?c? tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor..
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odas? (ATSO) Ba?kan? Ali ?zt?rk ve Y?neticileri, AG?AD Ba?kan? Reha G?ven ve Y?neticileri, Esnaf ve Sanatk?rlar Odalar? Ba?kan? Do?an Ceylan ve Y?neticilerini makam?nda kabul eden Fatih Y?ld?r?c?, yap?lan tebrik ziyaretine te?ekk?r etti.
Ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getiren ?l Ba?kan?, G?reve geldi?im ilk g?nden bu yana gerek parti i?inden ve gerekse de parti d???ndan yo?un tebrikler ald???n? ifade eden Fatih Y?ld?r?c?, “Halk?m?z?n deste?i ve iyi niyet mesajlar? ?ahs?m? son derece memnun etti” dedi. Amac?m?z Partimizin en iyi ?ekilde temsil edilmesini sa?lamakt?r. Bizler bu do?rultuda ?al??malar?m?za devam ediyoruz”.
Heyet ad?na k?sa bir a??klama yapan Ba?kan Ali ?zt?rk ve Do?an Ceylan ?zellikle Aksaray’?n te?vik yasas?nda 5. b?lgede olmas? bizi olduk?a memnun etmi?tir. Aksaray’a ciddi ?ekilde yat?r?mc? ?ekilece?ini d???nd?klerini belirten Oda ba?kanlar? bunun Aksaray ad?na art? bir de?er olarak pozitif katk? olaca??n? s?yledi. Fatih Y?ld?r?c?’ya yeni g?revinde ba?ar?lar dileyen oda ba?kanlar?, ?al??man?zda sizlere ba?ar?lar diliyor ve yeni g?revinizin ?ahs?n?za ve Aksaray’a hay?rl? olmas?n? temenni ediyoruz” dediler..
Facebook'da Payla?
function yazarManset(divID) {for (i=1;iBilgilere Ge?ici Olarak Ula??lam?yor.

0 yorum:

Yorum Gönder


Facebook Sayfamızı Beğenin

Powered By Blogger Eklentileri

Read more: http://www.bloggerdersleri.com/2012/08/blogger-popup-facebook-begen-kutusu-i.html#ixzz2j2BIcvjA

Back to Home Back to Top Mr. Kurtbey