30 Mayıs 2012 Çarşamba

Eskil Askerlik �ubesi kapand�

H?k?metin, T?rkiye genelinde 181 askerlik ?ubesinin kapat?lmas? karar?n?n ard?ndan, Eskil ve Aksaray'da ki asker adaylar?na hizmet veren Eskil Askerlik ?ubesi resmen kapand?..

H?k?metin, T?rkiye genelinde 181 askerlik ?ubesinin kapat?lmas? karar?n?n ard?ndan, Eskil ve Aksaray'da ki asker adaylar?na hizmet veren Eskil Askerlik ?ubesi resmen kapand?.

Bu tarihten itibaren Eskil il?e merkezi, belde ve k?ylerdeki asker adaylar?n?n askerlik i?lemleri Aksaray’da ki Askerlik ?ubesi taraf?ndan y?r?t?lecek.

Askerlik ?ubelerinin yapt??? i?lemlerin bir?o?unun internet ?zerinden yap?lmas?, 1111 Say?l? Askerlik Kanununda yaz?l? bulunan ?lk yoklama (adres tespit) i?lemlerinin kald?r?laca??, son yoklama ve sevk i?lemlerinin devam edece?i fakat terhis sonras? t?m i?lemlerin e-devlet ?zerinden yap?labilmesi hususunda ?al??malar?n devam etti?i ??renildi.

Eskil ?l?esinin en eski kurumlar?ndan olan Askerlik ?ubesi’nin kapat?lma karar?n?n ard?ndan, ge?ti?imiz hafta ta??ma i?lemleri tamamland?. Askerlik ?ubesinin kapat?lmas? halk aras?nda ?z?nt?yle kar??lan?rken s?rada adliye mi var sorusunu ak?llara getirdi.

Facebook'da Payla?

function yazarManset(divID) {for (i=1;i

0 yorum:

Yorum Gönder


Facebook Sayfamızı Beğenin

Powered By Blogger Eklentileri

Read more: http://www.bloggerdersleri.com/2012/08/blogger-popup-facebook-begen-kutusu-i.html#ixzz2j2BIcvjA

Back to Home Back to Top Mr. Kurtbey