31 Mayıs 2012 Perşembe

Pazar g�n� Aksaray genelinde elektrik kesintisi yap�lacak!

MEDA? Aksaray M?essese M?d?rl???'nden elektrik kesintisi ile alakal? yap?lan bas?n a??klamas?nda ?unlara g?r??lere yer verildi;

Meda? M?d?rl???'nden yap?lan a??klamada;

“T?rkiye Elektrik ?letim Anonim ?irk. 9.?letim Tesis ve ??letme Grup Md. ??letme ve Bak?m M?d?rl??? taraf?ndan 27-05-2012 Pazar g?n? T?mosan TM’de bak?m ?al??mas? yapaca??ndan 06:00 - 16:00 Saatleri aras?nda Aksaray genelinde elektrik kesintisi yap?lacakt?r.

Vatanda?lar?n ma?dur olmamalar? i?in gerekli ?nlemleri almalar? verilen g?n ve saatlerde elektrikli Cihazlar?n?n prizlerden ??kart?lmas? ?nemle rica edilir.”denildi..

Facebook'da Payla?

0 yorum:

Yorum Gönder


Facebook Sayfamızı Beğenin

Powered By Blogger Eklentileri

Read more: http://www.bloggerdersleri.com/2012/08/blogger-popup-facebook-begen-kutusu-i.html#ixzz2j2BIcvjA

Back to Home Back to Top Mr. Kurtbey